دفع نادرست زباله یکی از معضلات روستائیان

دفع ناصحیح زباله در روستاها یکی از مشکلات محیط زیستی است که با خود تبعات مختلفی را بهمراه دارد. از جمله  این مشکلات و تبعات ، آلودگی محیط است بطوریکه  انواع حشره مانند مگس و پشه می تواند ساکنان این مناطق را در معرض آلودگی  قراردهد .آلودگی رودخانه ها از دیگر این مشکلات است . اما بخشی از  ایجاد آلودگی مربوط به  هدر دادن  قسمتی از زمینی است که روستا ئیان  زباله های خود را آن مکان می ریزند انواع پلاستیک و مواد ی که به راحتی تجزیه نمی شوند زمین های این روستائیان را  برای فعالیت کشاورزی و باغ داری  نامناسب می کند آب های زیر زمینی را آلوده می کند و...

عکس مربوط است به کانالی که از پیس سار و باغبانان می گذرد . آب بندی که در باغبانان (گلوف) وجود دارد براحتی  این آلودگی و دفع نا بهنجار  زباله ها را نشان می دهد . این کانال در زمان بچگی مان مکان  شنا و ماهی گیری بود /یونس محمدی پور

/ 0 نظر / 47 بازدید