نقاشی اثر یونس محمدی پور

همه امکانات فراهم بود برای تخلیه یک هیجان بر روی بوم ،با بازی رنگ ها ؛ آبی ، زرد ، هارمونی رنگ های گرم . بد یا خوب مهم نیست  بایستی  نقاشی می کردم  بایستی رنگ ها را در کنار هم می گذاشتم .

 آها ن رنگ زرد برای یک آسمان و انعکاسش بر آب بهتر است اما نه بگذار آبی آسمان در تضاد  رنگ زرد درخشان خود نمایی کند .

آخ... تابلو ام تمام شد کاش از رنگ قرمز استفاده می کردم آخه اینجوری سه رنگ اصلی در کنار هم بهتر می درخشیدن . اما هرچی بود تمام شد ، هیجانم تخلیه شد ...!

/ 0 نظر / 28 بازدید