شرحی در باره روستای قلعه کل

روستای قلعه کل واقع در جنوب شرقی پامسار  با قلعه ای باستانی در آن ، بایسته ست مورد توجه باستان شناسان و کارشناسان امور وقع گردد.قلعه ای که در این مکان بصورت مخروبه ای واقع شده  در 45 سال قبل از این  نمای بهتری داشت اما  با امدن جاده و کانال همراه آن ،  بخشی از سطح و بلندی قلعه توسط بلدوزر  تخریب گردیده است . دور این قلعه امیر نشین  استخر آبی بوده تا از نفوذ دشمن به قلعه ممانعت نماید .

/ 0 نظر / 36 بازدید