فصل درو برنج

عکس بالا مربوط به  روز 9 مرداد93 هست همانطور که از عکس بر میاد مرداد ماه فصل درو برنج  در اوجش هست .دیگه کشاورزان دعا می کنند بارون نیاد تا به محصولشان آسیبی برسه ! 

در عکسی ردیفی از برنج به بصورت دستی  وبا استفاده با وسیله درو با نام محلی       "  داره " بریده شده  و بطور مرتب  بر روی قسمت های ساقه های بریده شده برنج  ریخته می شود تا پس از خشک شدن  بسته بندی و جمع آوری شوند. قسمت  باقی مانده از ساقه برنج  را در گویش محلی " اشکل " ( به فتح ا ) می گویند.کشاورزان در هنگام درو  دقت دارند تا  ساقه های بریده شده مرتب بر روی اشکل  ریخته شود تا هم خوب خشک شوند و هم در جمع آوری ریخت و پاش نشوند. در اصطلاح محلی به ردیف و مرتب  ریختن  این کار " ریه  " می گویند که احتمالا از ردیف و مرتب میاید.

/ 0 نظر / 95 بازدید