چهارشنبه سوری

هر ساله در شب چهارشنبه آخرِ سال  مردم پامسار با روشن کردن آتش و پریدن از روی آن  این مراسم سنتی را جشن می گیرند. مردم برای  روشن کردن آتش عموماً از کلش - کاه - که همان ساقه های  برنج  هستند استفاده می کنند .روشن کردن آتش و اجرای برنامه چهارشنبه سوری یکی از  اعمال بدیهی و حتمی مردم بخصوص در دهه های قبل بود  که خانواده ها خود را ملزم به اجرای آن می دانستند.

عکس مربوط به چهارشنبه سوری  سال 90 درشهررشت است که گرفته ام 

/ 0 نظر / 25 بازدید