تصویری از مزرعه در دی ماه 93

یه عکاس همیشه بایستی دوربینش همراه باشه ! اما وقتی همراهت نکنی ناچاری با تلفن همراه عکس بگیری ! 

یک روستا ممکن است منطقه هایی داشته باشد که هر یک از ان منقطه اسم خاصی برای خود داشته باشد اما بسیاری از  زمین ها و باغ یا مواردی از این قبیل  می تواند برای خانواده های مختلف اسم های متفاوتی داشته باشد .مثل خانواده ما که برای باغ  مان اسم های مختلف گذاشته بودیم : قاسم باغ - قبرستان پشته - دور بجار و... این اسم ها برای مخاطب  موقعیت و مکان را بخوبی  روشن و بیان می کرد . در عکس مزرعه فردی را می بینیم که مرحوم شده است  محلی ها وی را  " خانم " می شناختند  به همین خاطر هنوز به این مزرعه : خانم ِ بجار "  اطلاق می شود ! 

اگر موقعیتی شد بعضی از این اسامی  روستای پامسار را در وبلاگ خواهم آورد.

/ 0 نظر / 58 بازدید